So sánh sản phẩm

Thanh toán

Qui định thanh toán:

  • Đối với sản phẩm có sẵn: Quí khách vui lòng thanh toán 100% giá trị đơn hàng trong vòng 03 ngày sau khi đặt hàng.
  • Đối với sản phẩm phải đợi đặt hàng từ nhà sản xuất: Quí khách vui lòng tạm ứng ít nhất 50% giá trị đơn hàng trong vòng 03 ngày sau khi đặt hàng, phần giá trị còn lại của đơn hàng sẽ thanh toán trong vòng 03 sau khi có thông báo giao hàng từ bên bán.

Hình thức thanh toán:

  • Thanh toán bằng tiền mặt: Thanh toán tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ kỹ thuật Đức Hiếu
  • Thanh toán qua tài khoản ngân hàng:
  • Đơn vị thụ hưởng:      Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ kỹ thuật Đức Hiếu
  • Số tài khoản:               11610000028388
  • Tại ngân hàng:            Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoài Đức
Tags: